Kollegor runt ett författarskap

Kollegor runt ett författarskap


Jag har under 2023 skrivit en novell antologi tillsammans med 11 duktiga författarkollegor.

Familjeband kommer att ha release på bokmässan 30 september och då får ni gärna komma

och fira med oss.


Om du vill veta mer om mina författarkollegor, så finns du mer information nedan.


Intervju med Maria Wanderoy Bjelvenmark


Namn: Maria Wanderoy Bjelvenmark

Yrke: Arbetslös men hoppas att jag snart kan ta steget och bli ljudboksinläsare.

Beskriv dig själv med fem ord/egenskaper:

Vänlig, empatisk, bokälskare, fokuserad och samtidigt lätt att bli distraherad

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke:

Svårt att svara på då jag inte jobbar för tillfället. Men om vi låter "yrke" stå för mitt skrivande så blir det lite lättare. Och svaret är kort och gott kreativitet.

Vad är kreativitet för dig:

För mig, inom skrivandet, är det att ta de där små ideerna som jag får och skapa en helhet av det. Att få en början, mitt och slut berättelse av det.

Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus:

Jag är så pass novis på det här med skrivandet så min novell i novellantologin FAMILJEBAND är den första berättelsen som har blivit slutförd :)

Från början tänkte jag skriva om sex stycken vänner som var på spökjakt men när det var någon dag eller två kvar till första deadline

hade jag inte lyckats få ner ett enda ord på pränt. Så jag tänkte att det kanske var för många karaktärer för en novell.

Så jag strök tre och formade om de övriga tre.Sedan skrev jag upp alla de scener som jag ville ha med. Och det sättet gick jättebra.

Överraskande bra. Så jag försöker anamma en liknande strategi i mitt nuvarande skrivprojekt.

Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver:

Vänta inte på inspiration! Tro mig, det funkar inte. Då kan det bli att du vaknar upp efter sex månader utan ett enda ord skrivet. Och var aktsam när du gör din research så du inte drunknar i informationen. Många av mina intressanta idéer har lagts på is för att jag överväldigats av info.

Ditt favoritcitat:

Jag har egentligen inget favoritcitat men däremot så borde jag anamma detta citat betydligt mer :)

"Tänk inte så jäkla mycket, bara gå på känsla och låt saker bli som dem blir".ntervju med Jenny Wallin


Namn: Jenny Wallin

Yrke: Specialistsjuksköterska operation

Hemsida: (ingen) Instagram: jenny_wallin_forfattare Facebook: Jenny Wallin Författare


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper:

blyg, snäll, pysslig, skör, lyhörd

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Vikten att vara en röst för den enskilda människans integritet och autonomi när hen är som svagast.

Vad är kreativitet för dig?

Hälsa. För mig består människan av fem hälsoperspektiv – fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig (inte religion, mer en tro på sig själv). Alla behöver inte vara i balans för att man ska må bra, men sviktar någon del kan de andra hjälpa till att väga upp. Den kreativa delen i mig stärker framför allt den psykiska, sociala och andliga hälsan. Som bonus aktiveras fysisk aktivitet och nyfikenheten för kulturella möten. Tillsammans bildas en helhet i måendet och därtill mer energi för kreativitet.

Hur går du till väga när du arbetar med ett manus?

Idéer växer fram i olika steg och kan nog upplevas som rörigt för en utomstående. Först skrivs en grundberättelse, som mest består av stödord som kort beskriver själva handlingen och tågordningen. Därtill utvecklas vissa nyckelscener och karaktärer. Slutet (dvs området runt själva klimaxen) är de första scenerna som struktureras upp, därefter början (för att få koll på karaktärerna) och sist mitten (framför allt de scener som för berättelsen framåt). När grunden är klar skriv-läser jag manuset från början ett par gånger. Fler idéer läggs till och utvecklar karaktärpersonligheter, dramaturgin och miljöer. Början kommer sist. Den utvecklas oftast steg för steg mot sin ytterkant, beroende på vad som behöver läggas till.

Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver?

Tips: Tänk inte på hur andra skriver. Ingen läsare vill ”läsa om” en bok. De är ute efter det unika. Du är unik. Släpp loss din skrivlust och gör berättelsen du bär på till din egen.

Tankar: När självtvivel och inre motstånd ifrågasätter ditt skrivande ska du göra tvärtemot vad logiken säger. I stället för att gömma dig ska du våga blotta denna svaghet genom att berätta om den för andra. Det finns inget värre för den inre kritikern än att komma ut i ljuset. Tro mig – du är inte ensam. Det finns en hel värld av skrivande vänner som känner igen sig och de kommer mer än gärna till undsättning. Tro på dig själv och din text!

Ditt favoritcitat?

“Always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor never the tormented.” Elie WieselIntervju med Jeanette Niemi


Namn: Jeanette Niemi 

  

Yrke: Skrivpedagog och författare 

  

Facebook/Instagram & Sociala media:  

Instagram, Facebook och YouTube: @Bokskrivarakademin & @JeanetteNiemi 

 

  

 Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper? 

Envis 

Uthållig 

Optimistisk 

Nyfiken  

Utvecklingsinrktad 

  

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke? 

Jag älskar att se och höra när mina författare förstår att de kan skriva en bok. Det är så många som tror att det inte är möjligt eller att de inte kan skriva.

Jag vet att det är ett helt felaktigt antagande eftersom jag har hjälpt författaraspiranter med dyslexi och även författare som inte har svenska som modersmål till publicerad bok.

Att tro att du kan är ett mycket mer fruktsamt antagande! 

  

Vad är kreativitet för dig? 

Förmågan att lösa problem. Det kräver mycket tillit och mod att vara kreativ. Man måste våga testa nya vägar och vända på sina egna föreställningar. Jag älskar utmaningen i det.   

  

  

Hur går du tillväga när du jobbar med manus? 

Mina egna manus kommer till genom att jag bara skriver ner det jag tänker till att börja med. Det är aldrig helt klart vad jag vill åstadkomma när jag börjar,

det utvecklas med tiden när jag skriver. Jag skulle aldrig få ur mig något annat annars!   

 

När jag arbetar med mina författares manus så utgår jag alltid från att min roll är att hjälpa författaren få syn på hur texten fungerar och väcker hos sina läsare.

Jag lär gärna ut hantverk och skrivtricks men jag låter författaren själv lära sig läsa och utveckla sin text till det hen vill.  

  

Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver? 

  • Våga skriva fel! 
  • Anta att du kan skriva en bok.  
  • Slå ner rumpan och skriv. Ju oftare du gör det, ju mer sannolikt är det att din bok får se dagens ljus.  

  

  

Ditt favoritcitat? 

  

“Det är bara genom att skriva dåligt som man lär sig skriva bra.” 

Samuel Johnson


Intervju med Elisabeth Isaksson


Namn:Elisabeth Isaksson

 

Yrke: Forskare i glaciologi

 

Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?

målmedveten, uthållig, engagerad, nyfiken, omtänksam

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Nyfikenhet är en stark drivkraft för mig. Som barn var jag väldigt inspirerad av böcker som Kitty och Tintin. Detektiv var mitt drömyrke.

Kanske släppte jag inte detektivdrömmarna när jag växte upp eftersom jag utbildade mig till forskare och därmed en slags mysterielösare.

Med hjälp av iskärnor från glaciärerna på Antarktis och Svalbard forskar jag på klimat- och föroreningshistoria.

Studier och jobb har tagit mig till många platser runt om i världen.

 

Vad är kreativitet för dig?

Min kreativitet använder jag varje dag i mitt yrkesliv där jag löser problem av olika slag. Utmaningar triggar igång min tankeprocess och därmed kreativiteten.

Det finns många andra aktiviteter där jag känner att jag får använda min kreativitet: bakning, matlagning, stickning och så förstås skrivande.

 

Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?

Jag sätter upp målet först och definierar vilken form av manus det handlar om. I nästa steg strukturerar jag mitt manus i olika avsnitt.

Så börjar själva skrivandet där jag börjar fylla på de olika avsnitten med text. Vissa avsnitt är lite lättare som jag kan göra när jag inte är fullt så inspirerad.

Andra kräver lite mer och dessa tar jag tag i när jag känner att jag har mer sammanhängande tid. Deadlines fungerar väldigt bra för mig.

Där har jag haft stor hjälp av min responsgrupp som jag delat texter med.

 

Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver?

Jag tror på målbilder och då gäller det nog framförallt att vara uthållig. En del kanske kallar det för tålamod andra benämner det som envishet.

Som så mycket i livet tror jag inte att det finns några genvägar utan det gäller att hitta ett sätt som passar för mig för att nå just mitt mål.

 

Ditt favoritcitat?

She who deliberates fully before taking a step will spend her entire life on one leg (kinesiskt ordspråk där jag föredrar “she” istället för “he”)

 Intervju med Elisabeth Eckert


Namn: Elisabeth Eckert


Yrke: Författare


Facebook & Instagram: ElisabethEckert


Fem egenskaper:


Snäll, omtänksam, uthållig, modig och nyfiken.

Drivkraft:


Min nyfikenhet leder till många frågor vilket ger mig kunskap som kan hjälpa mig att få ett bra slutresultat

Kreativitet:


är för mig att alltid se möjligheter.

Tillvägagångssätt när jag skriver:


Jag låter min berättelse växa i huvudet. Nästa steg är att flödesskriva och det ligger till grund för berättelsen som en synopsis.

Jag går oftast på känsla och jobbar med struktur när jag skrivit ett tag.

Tips och Tankar


Vänta inte på inspiration

Bestäm tid när du ska skriva

Ha roligt och släpp den inrekritikern

Citat

En sjöman ber inte om medvind han/hon lär sig segla.Intervju med Anna Brimse


Namn: Anna Brimse

 

Yrke: Personlig assistent

 

Facebook: Anna Brimse

 

 Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?

 

Jag är en mycket viljestark, varm, kreativ, djuplodande och empatisk människa.

 

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

 

Min drivkraft när det gäller mitt yrke är att se hur det sker en utveckling med en människa på det

 

fysiska, känslomässiga och sociala planet, även om det ibland sker med mycket små steg.

 

Vad är kreativitet för dig?

 

Kreativitet för mig är när det poppar upp en idé i huvudet på mig. Då genomströmmas jag i hela

 

kroppen av en intensiv glädje och jag vill bara sätta igång med att skriva, måla, skulptera, påta i

 

trädgården, baka bröd eller bygga något.

 

Hur går du tillväga när du jobbar med manus?

 

Det viktigaste för mig när jag jobbar med ett manus är att jag står väl förankrad i mig själv. För att

 

kunna göra det så är det viktigt att jag allra först på dagen kommer ut i skogen på en liten

 

vandring. När jag gör det så kan jag känna hur det sprider sig en stillhet inom mig.

 

Under vandringen så kommer ofta några ord till mig och sedan kan jag sätta mig ned för att

 

skriva. En annan sak som jag också behöver i mitt skrivande är struktur som gör att jag lätt kan hitta

 

bland mina anteckningar.

 

Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver?

 

Ett av mina tips är att gräv där du står. Jag känner att när jag gör det så tappar jag inte bort mig

 

själv. Ett annat tips är att vara uppmärksam på vad som får igång ditt flöde av kreativitet. Jag

 

skulle också vilja uppmana dig att inte vara för hård mot dig själv i ditt skrivande. Du skriver som

 

du gör och det är bra. Avslutningsvis skulle jag vilja uppmana dig att söka dig till ett sammanhang

 

där andra skrivande människor finns. Det finns en enorm kraft och glädje i att dela sitt eget

 

skrivande med andra människor och det är givande och utvecklande att få läsa texter som någon

 

annan har skrivit.

 

Ditt favoritcitat?

 

Mitt favoritcitat är av en österrikisk neurolog och psykiatriker som heter Viktor Frankl.

 

”Allt kan man ta ifrån människan. Utom en sak - den yttersta friheten att välja förhållningssätt till

 

det som livet för med sig.”Intervju med Elisabeth Wall


Namn: Elisabeth Wall

Yrke: Pensionerad förskollärare

Hemsida: Ingen nu levande!

 

Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?
Bekväm

Empatisk

Kreativ

Noggrann

Pålitlig

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Jag utövar ju inte mitt yrke längre, vilket jag kan tycka är rätt skönt… Att vara pensionär är ett annat sätt att leva än under den verksamma tiden.

Det är på många sätt ”att nöja sig med det som är möjligt”! Och även att se det stora i det lilla.

Vad är kreativitet för dig?
Livsviktigt! Att skriva och att uttrycka sig i bild gör att det obegripliga blir begripligt, sänker stressnivån och ökar välmåendet! Instagram: @studio_elwa


Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?
Läser ett kapitel i taget, ögat fastnar vid nödvändiga korrigeringar. Jag föreslår ändringar och läser ännu en gång när jag får tillbaka kapitlet.

Kanske finns ytterligare behov av korrigering. Först senare landar jag i att verkligen se till handlingen och det övergripande -

jag kan uppleva det som ett handikapp att det inte fungerar tvärtom!


Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver?

Tips från undertecknad, som aldrig har skrivit en egen bok…
Gör research men bli inte övertydlig i sättet att beskriva skeenden. Det blir lätt för omständligt för läsaren.
Ha inte för många karaktärer, även om man använder sig av ett persongalleri är det bökigt att behöva gå tillbaka och ta reda på vem som var vem!
Låt inte kapitlen bli för långa!


Ditt favoritcitat?

Måtte det alltid finnas

något mer du vill lära dig

något du vill göra

någon plats du vill se

någon du vill träffa

Så att livet aldrig

förlorar sin tjusning!Intervju med Gunilla Vigert


Namn: Gunilla Vigert


Yrke: Pedagog, projektledare och indieförfattare


Berätta om din bok/böcker?

Min debutroman, De ville mig väl och beskriver en döv kvinnas uppväxt under 60- och 70-talet då teckenspråket ansågs förstöra chanserna att lära sig tala. I boken

får man möta Stina både som barn där hon hittade sina egna strategier att hantera världen. Och den vuxna teckenspråkiga Stina som har ett rikt liv men nu gör upp med sitt förflutna.

Senare i år kommer även en barnbok som heter Fladdermuspojken. Där får man möta 9-årige Malte som räddar fladdermössens livsmiljö i sin by.


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper:

Kreativ, strukturerad, engagerad, positiv, omtänksam


Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Min drivkraft har alltid varit att få se människor blomma och bli sitt bästa jag. Det finns inget bättre än att se någon hitta nya förmågor och tro på sig själv.

Vad är kreativitet för dig?

Att få utlopp för fantasin och utforska ännu inte upptrampade stigar. Att få ge mig hän åt en idé och låta den ta mig dit den vill.


Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?

Det beror på vad det är för ett manus. Ibland får jag en idé, som med Fladdermuspojken. Då sätter jag mig framför datorn och låter fingrarna flyga över tangenterna.

Historien föds där och då. Det blir givetvis många timmars redigerande i ett senare skede, men det blir det ju alltid.

Med De ville mig väl var det annorlunda. Då var det ett budskap jag ville nå ut med och jag började med att försöka ringa in hur jag ska bära mig åt för att

nå fram till de läsare jag riktar mig till. Sedan var det massor av interjuver och samtal som behövde genomföras innan det var dags att börja skriva.

Tips och tankar på vad en författare ska tänka på när de skriver?

Skriv på! (utan att tänka för mycket initialt)

Ha kul och våga ta ut svängarna

Vänta med att pilla i texten till senare.

Skaffa en eller flera skrivkompisar som kan peppa dig när du tappar tilliten.

Använd testläsare (utanför familjen)


Ditt favoritcitat?

Tillit skapar tillit (M.F. Schmaltz)
Intervju med Carina Aynsley


Namn: Carina Aynsley (super-carina i sociala medier)

Yrke:författare, guide och skrivtolk

Berätta om din bok/böcker?

Jag skriver i huvudsak feelgood med inslag av humor. Min senaste bok, "Grannar ... änglar och demoner", kommer ut 30/5 via Bokförlaget K&R.

Det är (fristående) del 3 i "Grann-sviten". Del 1 av "Grannarna" är mest humoristisk, del 2 mer spännande och denna, del 3, är lite mörkare och är mer relationsbaserad.

Tanken var att det skulle bli två delar, men läsare och bokbloggare började ropa efter en fortsättning, så ... Det kommer ytterligare två delar, totalt blir det alltså fem "Grannar".

Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper:

epikuré, empatisk, snabb, generös, bekväm

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Min främsta drivkraft är att ha roligt och att prova det jag är nyfiken på. Jag gillar inte att ha tråkigt.

Vad är kreativitet för dig?

Kreativitet är för mig flera delar - skapande, men även att ha möjlighet, frihet och (kanske framför allt) mod att prova nya uttryckssätt, nya vägar.

Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?

Jag researchar mycket. Synopsis bryr jag mig inte om nu för tiden, jag följer den ändå inte. Viktigast för mig ären tidsaxel och en noggrann karaktärsbeskrivning.

Jag startar med början - gärna lite dramatisk så läsaren "måste" bläddra vidare. Sedan brukar jag skriva slutet och liksom knyta ihop säcken.

Efter det börjar det tunga jobbet (och lite tråkiga), att skriva en bok. Först när jag kommit genom den första tredjedelen brukar jag tycka att det blir roligt.

Jag redigerar och korrigerar kontinuerligt. Så snart jag börjar med ett nytt kapitel läser jag först igenom det föregående och jobbar en stund med det.

Tips och tankar på vad en författare ska tänka på när de skriver?

Jag refererar till Jan Guillou som sa i en intervju att om han inte själv skrattar och gråter med sina karaktärer gör ingen annan det heller.

När ditt manus är klart; vänd dig till ett proffs för lektörsläsning och/eller korrekturläsning.

Hur duktiga dina föräldrar/kusiner/kompisar än är så är de glada amatörer. De tillför inget till ditt manus - det gör däremot ett professionellt öga.

Ditt favoritcitat?

Det ordnar sig alltid.

Intervju med Christoffer Sorner


Namn: Christoffer Sorner


Yrke: Förlagschef och författare


Berätta om din bok/böcker?

Just nu skriver jag primärt på en deckarserie med mycket humor och härlig 80-talsnostalgi. Böckerna om Hansson & Nilsson, eller rock’n’rolldetektiverna,

är inspirerade av 80-talsfilmer som Snuten i Hollywood, Dödligt Vapen, The Adventures of Ford Fairlane, 48 Timmar och liknande actionkomedier.

Som namnet rock’n’rolldetektiver antyder är det också mängder av musikreferenser i böckerna och våra två hjältar utreder alltid fall som på ett eller annat sätt har musikanknytning.

I första boken är det en mördad popstjärna, i bok två är det en kidnappad popstjärna och i tredje boken en popstjärna som åker ut på hämndturné.


Läsare kan förvänta sig mycket humor, massor med 80-talsreferenser och nostalgi och full fart och fläkt från sidan ett.


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper:

Hängiven. Driven. Vänlig. Positiv. Engagerad.


Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Som författare är det att nå ut till så många läsare som möjligt och förgylla läsarnas dag med ett gott skratt.

Som VD är jag mån om att hjälpa alla förlagets författare ut på marknaden så att de kan erövra världen med sina fantastiska böcker.


Vad är kreativitet för dig?

Att helt fritt kunna skapa karaktärer och världarna de rör sig i. Låta tankarna gå direkt från hjärnan rakt ut i fingrarna och se intrigen växa fram på pappret.


Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?

Jag går runt och funderar på intrigen ett tag. När jag har en tydlig början och ett tydligt slut sätter jag mig ner och skriver. Jag brukar ha ca 4-5 kapitel färdiga i huvudet och resten kommer medan jag skriver. Jag lyssnar mycket på karaktärerna och låter dem ta mig dit vi ska.


Tips och tankar på vad en författare ska tänka på när de skriver?

Sätt tydliga mål och delmål samt rutiner för hur du ska nå dessa. Deadlines är viktiga. 90000 ord på 3 månader kan låta mycket.

Bryts det ner till 1000 ord om dagen i 90 dagar känns det mer görbart. Kombinerat med rutinen att skriva på fasta tider ihop med tydliga deadlines gör att

råmanus blir klart på 90 dagar utan större ansträngning eller problem.


Ditt favoritcitat?

“Do or do not. There is no try.” Yoda i filmen Rymdimperiet Slår Tillbaka.Intervju med Angela Rizzo


Namn: Angela Rizzo

Yrke: Läkare, specialiserad inom rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård

 

Berätta om din bok:

För ett år sedan debuterade jag med Hjärtat talar grekiska, en roman om relationer, personlig utveckling och vikten av tillhörighet. Tänk dig den gamla filmen Mitt stora feta grekiska bröllop, lägg till en kärleksfull men excentrisk mormor, en vänskapsrelation mellan två kvinnor ur olika generationer och en förbjuden, passionerad kärlekshistoria. Placera detta på en ö i södra Grekland där kala klippor lika dramatiska som historien i romanen skjuter upp ur ett självlysande turkost hav, där den heta solen bränner obarmhärtigt och de hårda vindarna tvingar träden att buga sig djupt.

 

Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper:

Nyfiken, envis, pratsam, social, påhittig.

 

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Jag bestämde mig som femåring för att bli läkare för jag ville ”hjälpa andra folk”. Det är fortfarande min drivkraft även om jag idag uttrycker det annorlunda.

I mötet med patienten är jag nyfiken, vill förstå hens problem och symptom men också den situation och kontext hen befinner sig i. Jag strävar efter att uppfylla läkarförbundets etiska regel:  om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Om jag inte lyckas med det vill jag att min patient åtminstone ska känna att hen har blivit sedd, hörd och tagen på allvar.

 

Vad är kreativitet för dig?

Kreativitet är att hitta nya lösningar, att tänka nytt, att skapa något som inte fanns förut. Det finns en risk att ordet får en pretentiös klang, men kreativitet för mig är att vattna det lilla fröet och se vad det vill bli.

 

Hur går du till väga när du arbetar med ett manus?

Jag vill att skrivandet ska vara lekfullt och överraskande. Jag utgår från en scen och låter bakgrunden och karaktärerna växa fram.

Jag har inte en tydlig synopsis men jag vet vart jag vill att huvudkaraktären ska nå i sin personliga utveckling.

Jag har också ett tema som jag utgår ifrån. I hjärtat talar grekiska var temat vikten av tillhörighet och att en individ inte kan påverka en annan individ

på djupet utan att själv förändras. I det manus jag arbetar med nu är temat hur man gör för att förlåta (sig själv och andra) men också hur man tar emot förlåtelse.

 

Tips och tankar på vad en författare ska tänka på när de skriver:

Ha roligt!

Var nyfiken!

Ge inte upp!

Ha tillit!

Hasta inte!

Hitta lekkamrater att dela skrivandets glädje och våndor med.

 

Ditt favoritcitat:

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnadenIntervju med Sofia Wallin 

Namn: Sofia Wallin

Yrke: Lektör, redaktör, förläggare på Hoi Publishing


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?

Bokälskare, nördig, lojal, kreativ, praktisk


Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Min drivkraft när det gäller mitt arbete som lektör och redaktör är främst min passion för att utveckla manus och lyfta dem, att hjälpa författaren att se sin text med nya ögon.

Som förläggare är det att vara ett stöd för författaren under produktionen av boken så att det blir den bok författaren förväntar sig att det ska bli, eller gärna ännu bättre.

Att se en bok gå från manus till färdig bok är lika tillfredsställande varje gång, speciellt när man står där med boken i handen sedan och bläddrar igenom den.


Vad är kreativitet för dig?

Kreativitet innebär framför allt för mig att man ser saker på ett nytt sätt, eller framställer/presenterar dem på ett oväntat sätt. Det handlar mycket om att tänka utanför boxen.


Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?

Det beror mycket på vilken roll jag har. Som lektör läser jag igenom hela manuset och lyfter fram saker som funkar bra och mindre bra.

Som redaktör går jag djupare i min läsning och går in i texten och ger förslag på ändringar, både vad gäller språk och handling.

Jag gör även flera läsningar, minst två, ibland tre, av manuset. När jag är förläggare handlar det mycket om att vara projektledare, att se till att manuset hamnar i rätt händer för redigering, korrektur, omslag, sättning etc. hos våra duktiga och professionella medarbetare.


Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver?

Kill your darlings. Det finns alltid favorituttryck/ord/formuleringar som smyger sig in i manuset mer än vad man tror.

När du har skrivit klart ditt manus, låt texten vila ett tag innan du sätter dig och läser om det, då kommer du upptäcka saker som du tidigare var blind för.

Låt även någon annan läsa ditt manus, gärna en professionell lektör, som kan hjälpa dig att ta manuset till nästa nivå.


Ditt favoritcitat?

Att skriva är mänskligt, att redigera är gudomligt. – Stephen King


Intervju med Annicka


Namn: Annicka

Yrke: Undersköterska, Ledsagare och Råmanusläsare.

Hemsida: bokannicka (på Instagram) 


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?

 Ambitiös, organiserad, snäll, lösningsorienterad och envis.


Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

 Inom vård & omsorg: Om jag jag skulle behöva hjälp vill jag att någon finns där för mig.

Därför är det självklart för mig att finnas här för andra nu.

Som råmanusläsare: Det finns så många duktiga oupptäckta människor, att få ta del av deras manus

och sedan läsa på sociala medier att det jag läst och tyckt till om blev en bok eller ljudbok är en jättehäftig känsla.

Jag blir så glad för deras skull.


Vad är kreativitet för dig? 

 När hjärta och hjärna samarbetar och det blir bra. Man kan vara kreativ i många situationer, både på arbetet och på fritiden.


Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus? ( i och med att du också är testläsare:) 

Jag har en del punkter att förhålla mig till som Modernista (förlaget jag läser för) vill ha med i sitt utlåtande.

Om det medföljer någon presentation om manuset, läser jag det sist för att kunna vara så neutral som möjligt.

Alla manus skall ha samma förutsättningar tycker jag.


Hur tar du dig an en bok när du ska recensera den? 

Olikt dem flesta tror jag. Jag beskriver oftast bara hur jag upplever boken rent känslomässigt och så kortfattat som möjligt.

Tar ett foto på baksidan så får den som vill läsa vad den handlar om, tycker personligen att det bara blir en lång utfyllnad

att skriva av vad som redan står på bokens baksida. Ibland måste jag ha ett tag och fundera på vad jag läst eller lyssnat på,

medan andra gånger exploderar känslorna och upplevelsen och jag delar med mig på en gång.  


Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver? 

Upprepningar: Ibland när jag läser/lyssnar känns det som om boken skrivits för människor med extremt kort närminne eller för att fylla ut meningar.

Undvik upprepningar - Less is more.

Ha inte namn som är för lika eller börjar på samma bokstav (om det är många karaktärer i boken),

det tar dubbelt så lång tid att komma in i berättelsen om Johan, Jocke, Jonas, John, Alma, Anna, Sanna och Hanna är med i berättelsen. 


Ditt favoritcitat? 

Jag har 2 varav det ena har jag tatuerat på mitt ben för det beskriver mig som den boknörd jag är:

Asking me if i like reading, is like asking me if i like breathing.

Det andra citatet passar mig som älskar champagne:

I only drink champagne on two occasions, when i´m in love and when i´m not - Coco Chanel.Intervju med Mia Fallby


Företagsnamn: m-Dsign

Hemsida: www.m-dsign.com


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?
kreativ, positiv, pålitlig, noggrann och effektiv
Jag vet, att vara BÅDE noggrann OCH effektiv är en ovanlig kombination, men det stämmer in på mig. ;-)

Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?
Min största drivkraft är att jag ÄLSKAR det jag gör. Grafisk formgivning är en passion, så förmånen att kunna ha det som yrke är

inget annat än ren LYCKA.

Vad är kreativitet för dig?
Jag ser ord i bilder. När till exempel en författare berättar om handlingen till sin bok växer idéer till olika omslagsmotiv fram på näthinnan,

jag ser detaljerade kompositioner både vad det gäller bilder, färger, typsnitt och känsla.

Utöver det är kreativitet för mig förmågan att spinna vidare på något, att hitta nya vinklingar och uttryck som väcker intresse hos målgruppen

och att våga tänja på 'gränserna'.

Hur går du tillväga när du ska göra ett omslag till en bok?
Förlaget eller författaren (när det är en egenutgivare) tillhandahåller en synopsis tillsammans med en redogörelse för eventuella önskemål.

Jag får information om fullständig titel, författarnamn, om det ska finnas en logotyp på bokens framsida och bokens format.

Med andra ord alla ”pusselbitar” bokens framsida ska innehålla. Utifrån det återkopplar jag med 3–4 skisser där det oftast landar i en favorit.

Efter det arbetar jag vidare med den vinnande skissen och färdigställer den för tryck.

Den biten omfattar bland annat eventuella bildköp och avancerad bildmanipulering.

Färdigställandet av det kompletta omslaget, det vill säga bokens rygg, baksida och eventuella flikar, kommer oftast senare.

I första etappen är det fokus på bokens framsida eftersom den behövs för införsäljningen.

Tips till författare för att du ska kunna hjälpa dem med bra marknadsföring?
Jag är inte involverad i den övergripande marknadsföringen på samma sätt som ett exempelvis ett förlag,

utan mitt fokus är den grafiska formgivningen av bokomslaget och ibland även sättningen av inlagan.

Dock så hjälper jag ofta till med bildfiler för marknadsföring i sociala media — så kallade 3D-böcker till facebook, instagram och liknande —

och så gör jag tryckoriginal till exempelvis rollups, vepor, affischer och annonser.

Ditt favoritcitat?
Ärligt talat så har jag inget favoritcitat, men det finns många bra!

Exempelvis: ”What consumes your mind, controls your life.”

Jag tror helt enkelt att positivt tänkande är bra för själen.Intervju med Erica Eklund

 


Namn: Erica Eklund

www.ericaeklund.se


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?

modig, matglad, snäll, boktokig, varm

 


Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?
Min drivkraft som lektör, redaktör och författarcoach är att se mina kunder och deras texter utvecklas.

När någon som kanske inte trott på sin förmåga lyckas med sin text, det är så häftigt!


Vad är kreativitet för dig?
För mig handlar kreativitet om att våga. Att våga testa, våga misslyckas och framför allt att våga även då det skrämmer.

Det är så lätt att sätta stopp för sin egen kreativitet genom att tänka för mycket. Vad ska andra tycka?

Släpp på tankarna och våga prova! Det är därför jag döpt min skrivmedlemstjänst till just VÅGA skriva. 

 

 Hur går du tillväga när du arbetar med ett marknadsföring?


Hur går du tillväga när du tar dig an ett manus och redaktörläser det? 
Om det finns ett tidigare lektörsutlåtande så läser jag det för att se vilka delar som författaren arbetat extra med.

Det ger mig en möjlighet att hålla extra utkik efter just de delarna. Sedan läser jag texten tre gånger.

Första gången fokuserar jag på helheten, på storyn och karaktärerna. Är det några delar som behöver tightas till ytterligare?

Hur fungerar inledningen och avslutningen? Mellan mina läsningar arbetar författaren med mina ändringar och kommentarer.

Under den andra läsningen kopplar jag på ”spåra ändringar” och går in i minsta mening för att slipa på formuleringarna.

Så under en redaktörläsning jobbar jag både med de stora delarna och de minsta detaljerna.

När författaren och jag är överens om att vi är färdiga är det dags för korrekturläsning. 

 


Tips till författare för att du ska kunna hjälpa dem med bra marknadsföring?

Jag tror på att våga synas redan långt innan boken är färdig. Skapa ett nätverk i sociala medier och dela med dig av din skrivprocess.

Låt dina följare lära känna dig och ditt manus. Dela med dig av en karaktär, skapa en nyfikenhet för din story.

Släpp alla tankar på att inte vilja synas – du kommer att behöva synas om du ska sälja din bok.

Värm upp dina läsare så att de är redo att köpa din bok redan innan den gått i tryck! 

 


Ditt favoritcitat?

If I waited for perfection, I would never write a word. – Margaret AtwoodIntervju med Maria Fallström


Namn:  Maria Fallström

Yrke: Tryck- och distribution specialist, författare och testläsare av manus.

Hemsida:  https://mariafallstrom.se/

Egna böcker: Fallet Miranda (2019), Kvinnan i förrådet (2020), Den  oönskade flickan (2021),

Solkräm, grillspett och en grekisk gud (2021), En mörk plats (2022).

 


Beskriv dig själv med 5 ord/egenskaper?
Nyfiken, tålmodig, driven, ärlig och snäll.


Vad är din drivkraft när det gäller ditt yrke?

Beträffande arbetet som tryck- och distributionsspecialist på ett tidningsförlag, så älskar jag det krav på ordning och reda,

deadlines och tidplaner som det kommer med. Det bor definitivt en liten ordningstant i mitt privata jag, som får utlopp för allt sådant i den rollen.

Jag är en gammal själ. Mitt andra jobb som författare och som testläsare av manus kräver också deadlines och disciplin av leverans,

men arbetet i sig är mycket mer kreativt, fantasieggande och inspirerande.

Alla dessa yrkesroller kompletterar varandra och ger mig den drivkraft jag behöver.


Vad är kreativitet för dig?

Kreativitet är något som bär frukt. Oavsett om man bygger en cykel av glasspinnar eller skriver en hel bok kring en pytteliten idé man fått,

så blir det något av det. Om du vill. För ordet i sig är bara ett ord, men bestämmer du dig för att låta kreativiteten få utlopp i dig,

kan du skapa hur coola saker som helst. 


Hur går du tillväga när du arbetar med ett manus?

Först och främst testläser jag enbart deckare och feelgoodmanus. Manus ur genre som fantasy, skräck, barnböcker och så vidare

är inte min typ av böcker, och jag skulle därför inte kunna göra ett bra jobb som testläsare.

Sedan kontrollerar jag Inte det språkliga, det finns det andra som gör betydligt bättre än mig. 

   De manus jag går igenom, läser jag i ett tidigt utkast. Då vill man mest veta hur jag upplever manuset.

Jag läser och antecknar hur jag känner, funderar efter vägen. Vad som är bra, när det är spännande, hög igenkänning,

roligt eller om det är något jag inte förstår. Som författare själv tycker jag just den typen av testläsning av ett manus är mest givande.

För i slutändan är ju mötet mellan manuset och läsaren/lyssnaren det som ger storyn liv.

Och, du vill ju att storyn ska upplevas som du som författare tänkt det.


Tips och tankar vad en författare ska tänka på när de skriver?

Var noga med händelseförloppet. Ett ologiskt händelseförlopp gör att manuset faller helt oavsett hur väl formulerat det är skrivet.

Jag hör också ofta ”show, not tell”, men jag vill gärna slå ett slag för mixen.

För att driva ett manus framåt och att hålla koll på just händelseförloppet, kan det med fördel (tycker jag)

berättas vad som sker mellan scener som gestaltas.

 
Ditt favoritcitat?

Det finns ett citat jag hörde för över tjugofem år sedan, när jag arbetade som reseledare:

”Det är bara att bryta ihop, och komma igen.” Älskar det för att det handlar om lite jävlar anamma.


En bok skriver inte sig själv och du är inte ensam som författare utan har många människor som hjälper och stöttar dig efter vägen. Jag vill nu lyfta några av alla de fantastiska människor som hjälper mig med sin kunskap och kompetens. Jag skulle inte klara mig utan dem.